Λογιστικές υπηρεσίες

Φορολογικό σύστημα της Βουλγαρίας !

Το φορολογικό σύστημα τις Βουλγαρίας είναι σταθερό , καθώς ή χώρα είναι στην Ευρωπαική Ένωση απο το 2009!

Με χαμηλό φόρο επί κερδών , κόστος συντήρησης και μισθοδοσίας η χώρα  αποτελεί ελκυστική ευκαιρία για έδρα για εταιρεία!